Voorwaarden - Network Fleet Card
Toggle menu
Dichtbij
Contact

Voorwaarden

Disclaimer

Shell-maatschappijen hebben hun eigen aparte identiteit, maar op deze website worden in sommige gevallen “Shell”, “Groep, “wij” of “ons” gebruikt om te verwijzen naar Shell-maatschappijen in het algemeen of in gevallen waar het niet zinvol is om een bepaalde Shell-maatschappij te noemen.

Deze website kan koppelingen naar externe websites bevatten. Als u op dergelijke koppelingen klikt, kan de externe website als een volledig scherm verschijnen (in dit geval dient u de knop Vorige van uw browser te gebruiken om naar deze website terug te keren) of, in sommige gevallen, binnen het frame van deze website verschijnen (in dit geval kunt u naar deze website terugkeren met behulp van de navigatieknoppen in het frame). Als een externe website binnen het frame van deze website verschijnt, dient dit uitsluitend om de navigatie naar deze website te vergemakkelijken en vormt dit geen aanwijzing dat wij voor de betreffende externe website verantwoordelijk zijn, zelfs indien een website eigendom van een andere Shell-maatschappij is en door haar wordt beheerd. Deze koppelingen worden ter beschikking gesteld om u te helpen voor u eventueel relevante websites, diensten en/of producten snel en gemakkelijk te vinden. Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen of diensten en/of producten die op deze websites worden aangeboden, geschikt zijn voor uw doeleinden. Shell International Limited is niet verantwoordelijk voor de eigenaars of exploitanten van deze websites of enige hierop aangeboden goederen of diensten, of voor de inhoud van deze websites en is niet gebonden aan bepalingen, garanties of andere voorwaarden of verklaringen die hierop betrekking hebben of voor de inhoud van hun websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige hiervan (inclusief aansprakelijkheid die voortkomt uit de bewering dat de inhoud van een externe website, die door middel van een koppeling kan worden bereikt, de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij schendt).

Alle informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie en u dient niet hierop te vertrouwen bij het nemen van een beslissing. Shell International Limited probeert ervoor te zorgen dat alle informatie op deze website correct is ten tijde van publicatie op de website, maar kan de juistheid van deze informatie niet garanderen. Shell International Limited is niet aansprakelijk voor acties die u onderneemt omdat u vertrouwt op deze informatie of voor verlies of schade als gevolg van het ondernemen van deze acties.

Shell behoudt zich het recht voor om alle informatie die wordt verzonden of ontvangen via enig aangeboden Forum te controleren. Shell kan, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, enig door u geplaatst materiaal controleren, verwijderen of anderszins ontoegankelijk maken.

Indien er op enig deel van deze site de mogelijkheid wordt geboden om zich bij een forum aan te sluiten of op een forum te lezen, dient u zich ervan bewust te zijn dat eventueel op het forum geplaatste mededelingen de meningen van de betreffende personen weergeven en niet het standpunt van Shell vertegenwoordigen. Shell aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor materiaal dat door enige gebruiker op het forum wordt geplaatst en u mag geen informatie of beelden op het forum plaatsen, uploaden of anderszins verspreiden die lasterlijk, een schending van de privacy of anderszins onrechtmatig is/zijn.

Algemene voorwaarden

Deze website bevat materiaal zoals tekst, foto’s en andere beelden en geluiden, waarop copyright rust en/of waarop andere intellectuele eigendomsrechten van toepassing zijn. Alle copyright- en intellectuele-eigendomsrechten voor dit materiaal zijn eigendom van Shell International Limited of zijn onder licentie verstrekt door de eigenaar(s) van deze rechten, zodat dit materiaal als deel van deze website kan worden gebruikt.

Deze website bevat eveneens handelsmerken, waaronder het merk “Shell” en het Shell-logo. Alle handelsmerken op deze website zijn eigendom van Shell International Limited of zijn onder licentie verstrekt door de eigenaar(s) van die handelsmerken voor gebruik op deze website.

De nationale vlaggen op deze website zijn eigendom van Gang of Coconuts en zijn onder een Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License aan Shell verstrekt.

Het is u toegestaan

ieder deel van de website te bezoeken;

een exemplaar van een of alle pagina’s voor uw eigen persoonlijk gebruik printen.

Het is u niet toegestaan

enig materiaal op deze website op ongeacht welke manier te kopiëren (of dit nu uitprinten op papier, opslaan op schijf, of op enige andere manier is), te distribueren (inclusief het verspreiden van kopieën), uit te zenden, te veranderen of te vervalsen, behalve zoals onder “Het is u toegestaan” vermeld. Deze beperkingen gelden voor een deel van of al het materiaal op de website;

verwijderen van enige aanduiding omtrent auteursrecht, handelsmerk(en) of andere intellectuele eigendomsrechten uit gekopieerd of geprint materiaal die het originele materiaal bevat;

zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Als u een hypertext of andere koppeling naar deze website wilt voorzien, neem dan contact op met de redacteur van de wereldwijde site en geef de volgende gegevens door:

de URL(‘s) van de webpagina(‘s) van waar u naar deze website wilt koppelen

de URL(‘s) van de webpagina(‘s) op deze website waarnaar u wilt koppelen

zodat we uw verzoek in aanmerking kunnen nemen. De beslissing om toestemming hiervoor te verlenen is aan ons en wij zijn niet verplicht om dit toe te laten.

Wijziging van de Algemene voorwaarden

Belgian Shell NV kan de bovenstaande algemene voorwaarden en disclaimer van tijd tot tijd wijzigen. Door deze website te benutten gaat u ermee akkoord dat de onderhavige voorwaarden en disclaimer bindend zijn voor u en u dient deze derhalve bij ieder bezoek aan de site te controleren.

Wijziging/exploitatie van website

Belgian Shell NV kan op ieder moment het formaat en de inhoud van deze website wijzigen.

Belgian Shell NV kan deze website deactiveren voor onderhoudswerkzaamheden, om de inhoud te updaten of voor om het even welke andere reden.

Belgian Shell NV behoudt zich het recht voor om de toegang tot deze website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

Gegevensbescherming

Persoonlijke gegevens die u via deze website aan Belgian Shell maatschappijen verstrekt zullen uitsluitend in overeenstemming met ons privacybeleid worden gebruikt. Lees het onderstaande aandachtig voordat u doorgaat. Door het verstrekken van uw persoonlijke gegevens aan ons gaat u akkoord met het gebruik ervan in overeenstemming met ons privacybeleid.

Jurisdictie

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en zullen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de begische wetgeving en bij eventuele geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden of eventuele geschillen met betrekking tot de website, hetzij in contract of onrechtmatige daad of anderszins, hebben brussel rechtbanken een exclusieve jurisdictie over een dergelijk geschil.

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en zullen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de Engelse wetgeving en bij eventuele geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden of eventuele geschillen met betrekking tot de website, hetzij in contract of onrechtmatige daad of anderszins, hebben Engelse rechtbanken een niet-exclusieve jurisdictie over een dergelijk geschil.

22 februari 2022

Door meer toegang te bieden tot opladen, Stimuleren Shell & Gamma elektrische mobiliteit.

Met 210 snellaadplaatsen op de parkings van Gamma in het hele land biedt Shell meer mogelijkheden aan bestuurders van elektrische auto’s.

15 december 2021

De verschillende voordelen van elektrische oplaadpunten…

Het gros van de bestuurders van elektrische wagens is van mening dat de toegang tot meer oplaadpunten, liefst snellaadstations, hun dagelijkse ervaring sterk zou verbeteren.

Welke oplossingen zijn momenteel voorhanden en wat brengt de toekomst? Waarom zijn bedrijven zo geïnteresseerd in het aanbieden van oplaadstations aan hun werknemers?

08 november 2021

Plug-in hybride en 100% elektrische voertuigen: de 5 belangrijkste verschillen.

Vraag uw Network Fleet Card


Ontvang een persoonlijk aanbod op basis van uw wagenpark en de specifieke behoeften die u mogelijk heeft.

Offerte voor de leden van Federia

Offerte voor embassades