Strengere emissienormen, lagere fiscale aftrekbaarheid, jacht op ‘valse’ hybriden, technologische vooruitgang … De sector van de bedrijfswagens zal de komende jaren ongetwijfeld nog tal van veranderingen doormaken. In het licht van het klimaatprobleem neemt elektriciteit het voortouw in deze evolutie. Maar wat met de nieuwe generatie van dieselwagens?

Zoals we weten, heeft de nieuwe Belgische regering de ambitie om bedrijfswagens verder te ‘vergroenen’. Maar hoewel de ‘elektrificatie’ van het wagenpark op lange termijn de meest logische investering lijkt, wachten sommige bedrijven voorlopig nog af.

En daar zijn tal van redenen voor die samenhangen met de realiteit binnen elk bedrijf als gevolg van de activiteitensector, of het nu gaat om een TCO (Total Cost of Ownership) die nog te hoog wordt geacht in vergelijking met een benzine- of dieselwagen of een gebrek aan elektrische alternatieven in vergelijking met de zogenaamde traditionele modellen. Ook al zal de situatie in deze beide gevallen snel veranderen.

AdBlue, een toekomstgerichte oplossing

In het algemeen stoten dieselmotoren veel NOx (of stikstofoxiden) uit. Daarom legt de Europese wetgeving sinds de jaren 1990 steeds strengere eisen op aan dit type van voertuigen. Dit om de spelers in de autosector ertoe aan te zetten om motoren en brandstoffen te laten evolueren naar steeds milieuvriendelijkere oplossingen. AdBlue is een van de antwoorden op deze eisen.

Bij Network Fleet Card zoeken we continu naar innovatieve oplossingen om bedrijven efficiënt en duurzaam te ondersteunen. Zo kunnen bestuurders van voertuigen met een SCR-katalysator met een gerust hart AdBlue tanken dankzij ons uitgebreide netwerk.

Krijgt u waar voor uw geld?
Optimaliseer de kosten van uw autopark met oplossingen op maat van uw activiteiten.

AdBlue is bovendien specifiek ontwikkeld voor recente dieselvoertuigen. Deze zijn uitgerust met een katalysator die gebruikmaakt van de techniek van selectieve katalytische reductie (of SCR voor Selective Catalytic Reduction). Bijna alle SCR-voertuigen voldoen vandaag aan de Euro 6-norm. Alle zware bedrijfsvoertuigen (+3,5T), bepaalde lichte bedrijfsvoertuigen en recente personenwagens op diesel gebruiken AdBlue.

Maar wat is AdBlue?

AdBlue is een combinatie van ‘Ad’ voor ‘additief’ en ‘Blue’ dat verwijst naar de blauwe kleur van het mengsel. AdBlue is een vloeistof, ontworpen voor recente dieselvoertuigen, die bestaat uit water en ureum. De vloeistof behandelt de uitlaatgassen van het voertuig door de uitgestoten stikstofoxiden (NOx) zodanig om te zetten dat het gehalte aan stikstofoxiden, een bron van luchtverontreiniging en de belangrijkste oorzaak van de vorming van smog, de zogenaamde vervuilingsmist, wordt verminderd.

Hoe werkt dat concreet?

AdBlue mag alleen worden gebruikt in voertuigen met een SCR-katalysator. Voordat de uitlaatgassen het voertuig verlaten, wordt het stikstofoxide opgeslagen in de SCR-katalysator. Zodra een vooraf bepaalde hoeveelheid stoffen in de katalysator is verzameld, wordt AdBlue vanuit een speciaal reservoir ingespoten. Onder invloed van de temperatuur veroorzaakt het mengsel van gedemineraliseerd water en zuiver ureum een chemische reactie die stikstofoxiden afbreekt en omzet in waterdamp en stikstof, wat minder vervuilend is. 

AdBlue tanken met Network Fleet Card

Met Network Fleet Card hebt u toegang tot een uitgebreid AdBlue-aanbod. Dit voldoet aan alle kwaliteitseisen en is gecertificeerd volgens de ISO- en DIN-normen. Om te tanken hebt u twee mogelijkheden:

Tanken aan de pomp dankzij ons uitgebreide netwerk van stations waar AdBlue® beschikbaar is.

  • Van Shell tot DATS24 met uw Network Fleet Card kunnen u en uw medewerkers tanken in tal van stations in België en Europa. U vindt deze stations op onze site door AdBlue te vermelden in de zoekopdracht, maar ook via uw smartphone: de gebruikers van de Network Fleet App hebben immers de mogelijkheid om stations te zoeken die AdBlue aanbieden aan de pomp.
  • Indien u over een licht bedrijfsvoertuig of een wagen beschikt, moet u er wel op letten dat de pomp die u gebruikt niet specifiek bestemd is voor vrachtwagens waarvan de tankspecificaties verschillen vanwege de grootte van de tank.

U kunt het ook kopen in een bus van 5 of 10 liter in de Shop van een van de stations in ons uitgebreide netwerk (Shell, Esso, Q8). Raadpleeg altijd de onderhoudshandleiding.

AdBlue voor dagelijks gebruik

  • De dop van een AdBlue-tank is meestal herkenbaar aan zijn blauwe kleur.
  • Dieselvoertuigen die gebruikmaken van AdBlue hebben een lampje op het dashboard. Dit geeft aan wanneer uw wagen AdBlue nodig heeft. Voeg geen AdBlue toe voordat het lampje brandt. Als de tank te vol is zal dat de samenstelling en kwaliteit beïnvloeden. AdBlue moet u bijtanken om de 10 à 25.000 km, afhankelijk van het model van de wagen, de kwaliteit van de diesel en de rijstijl van de bestuurder.
  • De plaats waar de tank moet worden gevuld verschilt van auto tot auto: achter de brandstofklep, soms ook onder de motorkap of in de koffer.
  • Giet nooit diesel in de blauwe opening en giet nooit AdBlue in de brandstoftank.

Wist u dit?

  • AdBlue is een gedeponeerd merk dat eigendom is van de Duitse vereniging voor de automobielindustrie (VDA). Deze vereniging handhaaft de norm door erop toe te zien dat de kwaliteitseisen van het product worden nageleefd.
  • AdBlue bestaat voor 32,5 % uit ureum en voor 67,5 % uit gedemineraliseerd water.
  • De wetenschappelijke naam is AUS32 (of Aqueous Urea Solution). Het ureum dat gebruikt wordt in AdBlue is een zeer zuiver synthetisch product dat gewoonlijk wordt gewonnen uit aardgas.
  • AdBlue wordt geklasseerd als een ongevaarlijk product. Het moet echter voorzichtig worden behandeld: het is corrosief op verf en laat sporen na op textiel. Als uw handen direct in contact komen met AdBlue, spoel dan overvloedig met water want AdBlue is irriterend voor de huid.

Meer weten over ons AdBlue-aanbod

Beschikt uw bedrijf over voertuigen met een SCR-katalysator of is het van plan die binnenkort te kopen? Benieuwd naar de omvang van ons AdBlue-aanbod in België en Europa? Neem contact met ons op via e-mail. Wij beantwoorden graag uw vragen: keyaccountcardenquiries-be@shell.com