CNG (Compressed Natural Gas) heeft alle troeven in handen. Het is momenteel gewoon de meest milieuvriendelijke fossiele brandstof. Het is minder vervuilend en goedkoper dan traditionele brandstoffen en is, samen met elektriciteit, een van de meest veelbelovende energiealternatieven. Bestuurders die gebruikmaken van de Network Fleet Card hebben toegang tot het grootste CNG-netwerk in België.

CNG is inderdaad een zeer aantrekkelijk alternatief, zowel op ecologisch als op economisch vlak. Dat is de conclusie van een onafhankelijke studie, gepubliceerd in 2019 en uitgevoerd door de CREG, de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, het federale orgaan voor de regulering van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België.

Rekening houdend met bijvoorbeeld de aankoopprijs en de brandstof- en gebruikskosten zijn voertuigen op CNG beduidend goedkoper dan dieselauto’s en dit vanaf de eerste kilometer. In Vlaanderen betalen CNG-voertuigen geen belasting op de inverkeerstelling (BIV), noch verkeersbelasting (van kracht tot eind 2020).

Voor wagens is de prijs aan de pomp zo tot 40 % goedkoper dan benzine en diesel. Maar naast de prijs aan de pomp ligt het verbruik voor CNG (kg/km) nog steeds lager dan voor diesel en nog lager dan voor benzine. Een voorbeeld? Een VW Polo op CNG verbruikt 3,1 kg/100 km, wat neerkomt op +/- € 3,2 voor een rit van 100 km (bron: Touring). Wat vrachtwagens betreft, erkent de studie van de CREG dat de impact van CNG op de markt kan verschillen vanwege de invloed van andere factoren, zoals de restwaarde en de onderhoudskosten.

Wat het milieu betreft, en meer bepaald de daling van de uitstoot van fijn stof en NOx, is CNG een relevante keuze voor personenwagens.

Krijgt u waar voor uw geld?
Optimaliseer de kosten van uw autopark met oplossingen op maat van uw activiteiten.

Wat is CNG precies?

CNG is hetzelfde aardgas dat we gebruiken om ons huis te verwarmen, met andere woorden stadsgas voor huishoudelijk gebruik. Het wordt in de stations verdeeld via het aardgasnet en ter plaatse gecomprimeerd tot 300 bar en zo onder druk opgeslagen. Zo kunt u even eenvoudig en snel tanken als met een zogenaamde traditionele benzine- of dieselbrandstof.

Welke CNG-modellen zijn beschikbaar?

Momenteel bieden drie grote constructeurs CNG-voertuigen aan: het Italiaanse Fiat, de Duitse groep Volkswagen en alle verschillende merken (VW, Audi, Škoda en Seat) en het Zuid-Koreaanse SsangYong. Van stadswagens tot berlines, VW beschikt over een volledig gamma terwijl het CNG-aanbod van Fiat focust op bedrijfsvoertuigen. Maar terwijl VW en Fiat voertuigen aanbieden die speciaal zijn ontworpen voor het gebruik van samengeperst aardgas, biedt SsangYong als optie een CNG-kit aan die bij levering op het voertuig wordt gemonteerd.

CNG, ecologisch en economisch, beantwoordt aan veel verwachtingen van wagenparkbeheerders. Met de Network Fleet Card hebben uw medewerkers toegang tot het grootste CNG-netwerk in België met + 90 tankstations.

CNG, LNG, LPG … Wat is dat eigenlijk?

  • CNG (Compressed Natural Gas): hetzelfde gas dat ook onze verwarmingsketels thuis aandrijft, met andere woorden brandstof verkregen door aardgas te comprimeren dat dan met een druk van 200 bar in de tank van uw voertuig wordt ingespoten.
  • LNG (Liquefied Natural Gas): net als CNG is dit een brandstof op basis van aardgas die vloeibaar wordt gemaakt door de temperatuur te verlagen tot precies -162 °C.
  • LPG (Liquefied Petroleum Gas): dit mengsel van propaan en butaan is geen aardgas, maar een petroleumsubderivaat dat gecomprimeerd werd tussen 5 en 7 bar.

5 feiten over CNG

  • CNG maakt de motor van het voertuig 2 keer stiller dan een benzine- of dieselmotor.
  • CNG is lichter dan lucht. Voertuigen op CNG zijn dus niet onderworpen aan het toegangsverbod in ondergrondse parkings, dat doorgaans geldt voor LPG-voertuigen.
  • CNG ontvlamt bij 580°, tegenover 220° voor benzine en 250° voor diesel.
  • Geen accijnzen aan de pomp.
  • ‘CNG’ is de meest gebruikte Engelstalige term. Ook de term ‘GNC’ wordt gebruikt, bijvoorbeeld in Frankrijk (Gaz Naturel Comprimé), maar ook in Spanje (Gas Natural Comprimido) en Italië (Gas Naturale Compresso), terwijl het in Portugal bekend staat onder de afkorting ‘GNV’ (Gás Natural Veicular).

Naar een nieuwe mobiliteit

CNG, dat nog maar weinig gebruikt wordt, behoort tot de brandstoffen van de toekomst en doet bij vlootbeheerders vragen rijzen over de visie op lange termijn: met benzine die opnieuw duurder wordt dan diesel en omgekeerd, met de evolutie van de milieunormen die steeds strenger worden in het licht van de klimaat- en energievereisten, met de moeilijke economische conjunctuur als gevolg van de pandemie, wordt het nu niet tijd om uw wagenpark te vernieuwen met een ander type van motor?

Meer weten over ons CNG-aanbod

Uw vloot bestaat voornamelijk uit diesel- en benzinevoertuigen en u wilt nagaan hoeveel u zou besparen door voor CNG te kiezen? Wilt u weten hoe CNG kan voldoen aan de ecologische transitiedoelstellingen van uw bedrijf? Neem contact met ons op via e-mail. Wij beantwoorden graag uw vragen: generalcardrequests-be@shell.com